BABY/PIRATES Shinjuku Store Special events for「Maruko to Maruo no Nanokakan」!